Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego pragnie podziękować Instytutowi Spraw Obywatelskich (INSPRO) za wieloletnie i aktualne wsparcie merytoryczne w prowadzeniu naszej organizacji.

Liczne szkolenia i spotkania doradcze wzmacniają nasze Stowarzyszenie w realizacji misji. Udzielane wsparcie zawsze opiera się na profesjonalizacji i rzetelności. Pozyskana wiedza oraz umiejętności wykorzystywane są przez nas codziennie
w pozyskiwaniu nowych źródeł finansowania oraz w efektywnym prowadzeniu Stowarzyszenia.