Dzisiaj odbyło się uroczyste podpisanie listów intencyjnych w ramach projektów na konkurs IX.1.3 RPO WŁ z Panią Prezydent Hanna Zdanowska. Wspólnie chcemy stworzyć narzędzia i miejsca, dzięki którym i w których będą mogli odmieniać swój los najbardziej potrzebujący.

Razem z sześcioma partnerami – w tym także z magistratem – jednoczymy siły, żeby od 2018 roku, kiedy to rozpoczynają się w ramach rewitalizacji w Łodzi działania społeczne, prowadzić projekty wspierające dla rodzin i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym – niepełnosprawnych, bezrobotnych, ubogich i bezdomnych.

Źródło: http://lodz.wyborcza.pl/lodz/7,35136,22300329,4-5-mln-zl-na-spoleczna-rewitalizacje-zeby-nie-wykluczac.html?utm_campaign=share_article&utm_medium=deeplink&utm_source=gazetaapp