Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego:

Sińczak Kamila
Chrzanowska Patrycja
Dokudowicz Karolina
Janek Halina
Janek Sylwester
Jastrzębska-Gzella Hanna
Kotyło Violetta

Kuc Ewelina
Kucharska Katarzyna
Lorencka Anna
Lorencki Gabriel
Marciniak Adam
Mówińska Joanna
Olejnik Marek
Sińczak Tomasz
Skąpska Marta
Zielińska Alicja
Zieliński Jakub