Nazwa organu nadzoru – KOMISJA REWIZYJNA

Dane osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej:

Imiona i nazwisko: Tomasz Jacek Sińczak
Funkcja w komisji rewizyjnej: przewodniczący

Imiona i nazwisko: Marta Skąpska
Funkcja w komisji rewizyjnej: zastępca przewodniczącego
 
Imiona i nazwisko: Anna Emilia Buczyńska
Funkcja w komisji rewizyjnej: członek komisji