Nazwa organu nadzoru – KOMISJA REWIZYJNA

Dane osób wchodzących w skład komisji rewizyjnej:

Imiona i nazwisko: Kaczmarek Ryszard 
Funkcja w komisji rewizyjnej: przewodniczący

Imiona i nazwisko: Kuc Ewelina
Funkcja w komisji rewizyjnej: zastępca przewodniczącego
 
Imiona i nazwisko: Sińczak Kamila
Funkcja w komisji rewizyjnej: członek