Misją Stowarzyszenia Centrum Wsparcia Terapeutycznego jest wspieranie, szczególne tych zagrożonych wykluczeniem społecznym, dzieci w procesie prawidłowego rozwoju, socjalizacji i psychoedukacji, oraz ich rodzin w prawidłowym realizowaniu podstawowych funkcji opiekuńczo-wychowawczych.
A także prawidłowe wspieranie procesu integracji środowiska lokalnego, szczególnie w zakresie integracji międzypokoleniowej.