Informację te zamieścimy po Walnym Zgromadzeniu 2016 roku