Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego zaprasza
na Walne Zgromadzenie Członków Stowarzyszenia
w dniu 03 marca 2017 roku
o godzinie 17:30.
Miejsce zebrania odbędzie się w siedzibie Stowarzyszenia CWT
przy ulicy Pomorskiej 54 w Łodzi.

Obecność członków Stowarzyszenia obowiązkowa.