Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu – ZARZĄD

Dane osób wchodzących w skład Zarządu SCWT:

Imiona i nazwisko: Katarzyna Młodziankiewicz
Funkcja w organie reprezentującym: prezes

Imiona i nazwisko: Karolina Dokudowicz
Funkcja w organie reprezentującym: wiceprezes

Imiona i nazwisko: Monika Dolik
Funkcja w organie reprezentującym: sekretarz