Nazwa organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu – ZARZĄD

 

Dane osób wchodzących w skład Zarządu SCWT:

Imiona i nazwisko: Patrycja Chrzanowska
Funkcja w organie reprezentującym: prezes

Imiona i nazwisko: Violetta Kotyło
Funkcja w organie reprezentującym: wiceprezes

Imiona i nazwisko: Ryszard Kaczmarek
Funkcja w organie reprezentującym: sekretarz