Inicjatywa dzieci i młodzieży ze Świetlicy Podwórkowej związana byłą z aktywizacją obywatelską i integracją międzypokoleniową w środowisku lokalnym, w którym działa Świetlica Podwórkowa i gdzie zamieszkują jej podopieczni.

Pomysł na stworzenie wspólnego dzieła, jakim jest „Międzypokoleniowa książka łakoci” wraz z osobami w wieku 60+, zamieszkujących w sąsiedztwie Świetlicy Podwórkowej, jak i swoich członków rodzin, przyniesie mnóstwo korzyści dla każdej ze stron.
Wydanie książkowe i elektroniczne publikacji poprzedził cykl warsztatów integracyjno-redakcyjnych na terenie Świetlicy Podwórkowej oraz warsztaty kulinarne – przygotowywanie deserów i wypieków z proponowanych przepisów, w wynajętym lokalu gastronomicznym od jednej ze spółdzielni socjalnej.
Po udanych warsztatach rozpoczął się druk książki i jej kolportaż. Dzięki wspólnym spotkaniom i stworzonemu dziełu, wzmocniona została więź pomiędzy młodymi a doświadczonymi mieszkańcami naszej okolicy i ustalone zostały nowe, wspólne cele wspierające zaistniały proces integracyjny.
Zaktywizowały się w ten sposób działania obywatelskie na rzecz społeczności lokalnej. Projekt był okazją do wspólnego przekazania posiadanych umiejętności i wiedzy. Ponadto, pomysł na takie działanie przekażemy dalej… 🙂

Międzypokoleniowa Książka Łakoci (e-book)

ksiazka_tymczasowa
W ramach projektu przewidziano liczne aktywne zajęcia integracyjne z dziećmi, tworząc wyjątkową książkę łakoci. Celem tych działań była aktywizacja obywatelska i odpowiednia integracja międzypokoleniowa w środowisku lokalnym, która skutkować będzie organizacją wspólnych działań, w tym pomocowych i wsparciem ze strony najbliższego otoczenia.

W projekcie czynny udział brało:
– 10 osób, które ukończyły 60-ty rok życia, zamieszkujących w środowisku o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, będących sąsiadami i/lub rodziną podopiecznych Świetlicy Podwórkowej, potrzebujących wsparcia i opieki oraz ludzkiej życzliwości;
– 20 osób spośród dzieci i młodzieży zamieszkujących w środowisku  o wysokim zagrożeniu zjawiskiem wykluczenia społecznego, podopiecznych Świetlicy Podwórkowej.

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Koordynator:
– Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego