W kwietniu 2014 roku dzięki firmie Virako oraz Gazecie Wyborczej została powołana do życia „GAZETKA PODWÓRKOWA” – kwartalnik świetlicy przy ulicy Pomorskiej 54.

Podopieczni Świetlicy Podwórkowej do końca 2014 roku sami pisali artykuły, robili zdjęcia i ilustrację do gazetki. Cyklicznie spotykaliśmy się z redaktor naczelną i dziennikarzami Gazety Wyborczej. Dzieci włożyły w swoją pracę dużo uczucia. Dzięki Gazetce Podwórkowej możecie poznać zainteresowania i pasje naszych podopiecznych. Kosztowało ich to wiele wysiłku, trudu i potu ale wszyscy zgodnie stwierdzili, że było warto!

Gazetka Podwórkowa to projekt, który zyskał przychylność w ramach działań prowadzonych przez firmę Virako i został wyróżniony w Konkursie dla Świetlic Środowiskowych: „Szczęśliwe podwórka” na najciekawszy projekt dydaktyczno-wychowawczy.

Projekt został sfinansowany z dochodu ze sprzedaży „Kalendarza Virako 2014”.

Więcej…