„Międzypokoleniowy Poradnik Upcyclingu” (e-book)

Młodzi oraz starsi, podczas wspólnie spędzonych chwil, działając na rzecz tworzenia Poradnika, lepiej się poznają i zaprzyjaźniają. Warsztaty łączą dwa pokolenia przy tworzeniu np. lampionów z puszek oraz wyjątkowych toreb ze starych spodni 🙂

Warsztaty integracyjne
16 i 18 czerwca 2015

Odbyto dwudniowe warsztaty w Domu Dziennego Pobytu Nr 2 z grupą 10 seniorów oraz z 15 dzieci ze Świetlicy Podwórkowej, których celem byłą integracja i ustalenie pomysłów na wykonanie prac w ramach warsztatów up-cyclingowych. Oprócz licznych zabaw integracyjnych, omówiono zakres powstawania „Międzypokoleniowego poradnika up-cyclingu”. Każdy warsztat odbywał się w obecności opiekuna dzieci i opiekuna osób starszych. Prowadzony był przez moderatora wykorzystując metodę burzy mózgów i zasady demokratycznych wyborów.

Ponadto, stworzono 1 film instruktażowy z zakresu recyclingu.
„Międzypokoleniowy Poradnik Upcyclingu” – segreguj odpady

10 warsztatów z up-cyclingu
9, 10, 31 lipca, 5, 6, 26, 27 sierpnia, 3,17,18 września 2015

Podczas warsztatów stworzono m.in.: siedziska na taborety, skarpeciane maskotki, karmiki, zegary, lampiony, wazony, foto-albumy, torby ze spodni.
Wspólnie nad tymi dziełami pracowali starsi i młodsi. Była to okazja aby wspólnie się poznać, porozmawiać, opracować wzór projektu, wymienić się poglądami i gustami. Po prostu pobyć obok siebie i poprzez obecność, wspólną pracę – zaprzyjaźnić się, przełamać bariery i lęki. I to się udało!
Warsztaty z up-cyclingu nadały nowego, lepszego sensu, bardziej przydatnego tym materiałom, które zostały już wykorzystane i zebrane podczas zbiórki materiałów. Zwrócić uwagę należy na fakt, iż ważnym elementem tych działań było kreowanie pomysłów i tworzenie sztuki. Podczas tych zajęć nacisk stawiany był głównie na rozwój kompetencji społecznych i obywatelskich oraz inwencji i kreatywności wszystkich uczestników.
Nad przebiegiem prawidłowego międzypokoleniowego procesu integracji i jakością zajęć czuwali: moderator – prowadzący, opiekun osób starszych, opiekun dzieci oraz filmowiec – fotograf i redaktor naczelny.

Dwudniowa Konferencja Dobrych Praktyk
24 i 25 listopad 2015

Pierwszy dzień odbył się w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 Łodzi w godzinach: 15:00 – 17:30. Przybyło w sumie 76 osób (pracowników służb społecznych, seniorzy, dzieci, przedstawiciele mediów, władz Miasta Łodzi).

Program konferencji:

  • Wystąpienie konferencyjne „Partycypacja społeczna – jak inicjować aktywność społeczną i zapewniać wsparcie”- Małgorzata Wagner, dyr. Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łodzi
  • Wystąpienie konferencyjne „Jak organizacje pozarządowe mogą angażować się w politykę/ działalność publiczną”- Jolanta Wożnicka, Centrum OPUS
  • Wystąpienie konferencyjne „Jak skutecznie pobudzić proces integracji międzypokoleniowej”
    – Małgorzata Tomaszewska, dyr. Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 111 w Łodzi
  • Podziękowanie, wspólne zdjęcie, loteria wizytówkowa
  • Warsztaty z up-cyclingu prowadzone przez seniorów i dzieci

Zaprezentowano pokaz stworzonych filmów z wystawą prac. Odbyła się loteria wizytówkowa (nagrodą było kilka prac up-cyclingowych).

Odbyły się 2 warsztaty z upcyclingu prowadzonych przez: seniora i dwójkę dzieci ze Świetlicy Podwórkowej i ze Szkoły Podstawowej Nr 111 przy asyście moderatora.

Drugi Dzień – odbył się w Świetlicy Podwórkowej, w godzinach: 16:00 – 18:00.

Tego dnia odbyły się 2 warsztaty prowadzone przez:
seniora, podopiecznego ze Świetlicy Podwórkowej przy asyście moderatora.

Rekrutacja na dwudniową Konferencję Dobrych Praktyk odbywała się poprzez wolny nabór przy pomocy mass mediów, bezpośrednich wiadomości e-mailowych i listowych do instytucji pomocowych z gminy Łodzi przy wsparciu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej (partnera) (np. Domy Dziennego Pobytu, publiczne szkoły podstawowe, przedstawiciele władz miasta). W konsekwencji przybyło w sumie 76 osób (pracowników służb społecznych, seniorzy, dzieci, przedstawiciele mediów, władz Miasta Łodzi).

W projekcie czynny udział brało:
– 10 seniorów z Dziennego Domu Pobytu Nr 2 przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
– 15 dzieci ze Świetlicy Podwórkowej
– 20 uczniów ze Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi

Projekt dofinansowany ze środków Programu Funduszu Inicjatyw Obywatelskich Koordynator:
Stowarzyszenie Centrum Wsparcia Terapeutycznego

Partner projektu:
– Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łodzi
– Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 111 w Łodzi