Świetlica Podwórkowa poszukuje pedagoga do pracy na pół etatu jako wychowawca w Świetlicy z dziećmi/ młodzieżą w wieku od 7 do16 roku życia. Praca w godzinach 16-20

1. Wymagania niezbędne:

  1. wykształcenie wyższe magisterskie na kierunku pedagogika
  2. Minimum 3letnie doświadczenie w pracy z dziećmi

2. Wymagania dodatkowe:

  1. umiejętność pracy indywidualnej oraz zespołowej,
  2. predyspozycje osobowościowe: otwartość, komunikatywność, samodzielność, rzetelność, terminowość, kreatywność,
  3. dyspozycyjność,

3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

  1. diagnozowanie sytuacji opiekuńczo-wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju podopiecznych;
  2. udzielanie skutecznej pomocy w rozwiązywaniu problemów dotyczących specyficznych zmian rozwojowych, zagrożeń, potrzeb oraz zjawisk niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.
  3. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy podopiecznym.

4. Forma zatrudnienia:

Umowa zlecenie
5. Forma i termin składania ofert

Do 31.01.2019

CV proszę wysyłać na adres mailowy cwt@cwt.org.pl