Dzieci i kadra Świetlicy Podwórkowej pragnie serdecznie podziękować BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o. o. za sfinansowanie zaplanowanych działań na rzecz naszych podopiecznych. Wszystkie zrealizowane działania wsparły nasz proces specjalistycznej pomocy i terapii. Dały naszym dzieciom okazję do poznawania i doświadczania wielu nowych wrażeń.

Wszelkie zorganizowane zajęcia, wyjścia i wydarzenia miały charakter nie tylko poznawczo-rekreacyjny, ale głównie socjoterapeutyczny. Była to okazja do wypracowywania nowych umiejętności interpersonalnych i dowartościowania własnej osoby poprzez poszukiwanie nowych pasji. Szczególne znaczenie dla naszych dzieci miały zajęcia z fotografii, zajęcia rekreacyjno-sportowe i wyjazd na obóz terapeutyczny.

Przedstawiamy poniżej efekt prac naszych podopiecznych w projekcie.
Wyjątkowy kalendarz jest jednocześnie albumem pamiątkowych zdjęć z zajęć.